Nasze cele realizujemy poprzez:

1. Wspieranie, upowszechnianie i działanie na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu

2. Promowanie zdrowego trybu życia i aktywnego spędzania czasu wolnego

3. Udzielanie pomocy młodym sportowcom w trudnej sytuacji materialnej

4. Praca na rzecz profesjonalizacji sportu i promocji młodych sportowców

5. Tworzenie przestrzeni i miejsc służących uprawianiu sportu

6. Działalność szkoleniowa, edukacyjna, w tym również polegająca na kształceniu sportowym, artystycznym i w zakresie rozwoju osobistego

7. Pomoc w realizacji kreatywnych i wartościowych przedsięwzięć

Statut Skate Culture Foundation